ترجمه Table در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميز , در فارسی : مط‌رح‌ كردن‌.

Table به چه معناست و Table یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Table

جدول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدول‌, ترجمه جدول‌, کلمات شبیه جدول‌ , ميز به لاتین , مط‌رح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها