ترجمه Table Tennis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ پينگ‌ پنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنيس‌ روي‌ ميز.

Table Tennis به چه معناست و Table Tennis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Table Tennis

بازي‌ پينگ‌ پنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ پينگ‌ پنگ‌, ترجمه بازي‌ پينگ‌ پنگ‌, کلمات شبیه بازي‌ پينگ‌ پنگ‌ , تنيس‌ روي‌ ميز. به لاتین
دانلود فایل ها