ترجمه Tabular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدولي‌. می باشد

Tabular به چه معناست و Tabular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tabular

جدولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جدولي‌., ترجمه جدولي‌., کلمات شبیه جدولي‌.
دانلود فایل ها