ترجمه Tabulating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدول‌ بند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جدول‌ بندي‌.

Tabulating به چه معناست و Tabulating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tabulating

جدول‌ بند به خارجی , ریشه انگلیسی جدول‌ بند, ترجمه جدول‌ بند, کلمات شبیه جدول‌ بند , جدول‌ بندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها