ترجمه Tachistoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ه‌ وتوجه‌. می باشد

Tachistoscope به چه معناست و Tachistoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tachistoscope

حافظ‌ه‌ وتوجه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ه‌ وتوجه‌., ترجمه حافظ‌ه‌ وتوجه‌., کلمات شبیه حافظ‌ه‌ وتوجه‌.
دانلود فایل ها