ترجمه Tachycardia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تند دلي‌. می باشد

Tachycardia به چه معناست و Tachycardia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tachycardia

تند دلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تند دلي‌., ترجمه تند دلي‌., کلمات شبیه تند دلي‌.




دانلود فایل ها