ترجمه Tackle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بعهده‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسار كردن‌.

Tackle به چه معناست و Tackle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tackle

بعهده‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بعهده‌ گرفتن‌, ترجمه بعهده‌ گرفتن‌, کلمات شبیه بعهده‌ گرفتن‌ , افسار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها