ترجمه Taco در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساندويچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نان‌ ساجي‌.

Taco به چه معناست و Taco یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taco

ساندويچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساندويچ‌, ترجمه ساندويچ‌, کلمات شبیه ساندويچ‌ , نان‌ ساجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها