ترجمه Tactic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رزم‌ ارا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماهردرفنون‌ جنگي‌ , در فارسی : تاكتيك‌ يا رزم‌ ارايي‌.

Tactic به چه معناست و Tactic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tactic

رزم‌ ارا به خارجی , ریشه انگلیسی رزم‌ ارا, ترجمه رزم‌ ارا, کلمات شبیه رزم‌ ارا , ماهردرفنون‌ جنگي‌ به لاتین , تاكتيك‌ يا رزم‌ ارايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها