ترجمه Tadzhik در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kijdat می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : kijat) تاجيك‌.

Tadzhik به چه معناست و Tadzhik یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tadzhik

(kijdat به خارجی , ریشه انگلیسی (kijdat, ترجمه (kijdat, کلمات شبیه (kijdat , kijat) تاجيك‌. به لاتین
دانلود فایل ها