ترجمه Taffeta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ مزه‌ , در فارسی : مجلل‌.

Taffeta به چه معناست و Taffeta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taffeta

(فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌, ترجمه (فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌, کلمات شبیه (فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌ , خوش‌ مزه‌ به لاتین , مجلل‌. به لاتین
دانلود فایل ها