ترجمه Talk Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گستاخي‌ كردن‌.

Talk Up به چه معناست و Talk Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Talk Up

زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زدن‌, ترجمه زدن‌, کلمات شبیه زدن‌ , گستاخي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها