ترجمه Talker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ ناط‌ق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناط‌ق‌ , در فارسی : سخنگو.

Talker به چه معناست و Talker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Talker

ادم‌ ناط‌ق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ ناط‌ق‌, ترجمه ادم‌ ناط‌ق‌, کلمات شبیه ادم‌ ناط‌ق‌ , ناط‌ق‌ به لاتین , سخنگو. به لاتین
دانلود فایل ها