ترجمه، معنی و ریشه کلمه Talkie به فارسی

ترجمه Talkie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌. می باشد

Talkie به چه معناست و Talkie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Talkie

فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌., ترجمه فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌., کلمات شبیه فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *