ترجمه Talking To در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرزنش‌ رسمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نصيحت‌ , در فارسی : توبيخ‌ , به فارسی : اخط‌ار , سایر ترجمه ها : تنبيه‌.

Talking To به چه معناست و Talking To یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Talking To

سرزنش‌ رسمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرزنش‌ رسمي‌, ترجمه سرزنش‌ رسمي‌, کلمات شبیه سرزنش‌ رسمي‌ , نصيحت‌ به لاتین , توبيخ‌ به لاتین , اخط‌ار خارجی , تنبيه‌. در زبان
دانلود فایل ها