ترجمه Tallow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيه‌ اب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيه‌ نهنگ‌ وغيره‌ كه‌ براي‌ شمع‌ سازي‌ بكار

Tallow به چه معناست و Tallow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tallow

پيه‌ اب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيه‌ اب‌ كردن‌, ترجمه پيه‌ اب‌ كردن‌, کلمات شبیه پيه‌ اب‌ كردن‌ , پيه‌ نهنگ‌ وغيره‌ كه‌ براي‌ شمع‌ سازي‌ بكار به لاتین
دانلود فایل ها