خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54343 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54343','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54343 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tallowy به فارسی

ترجمه Tallowy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيه‌ مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرب‌ , در فارسی : پيه‌ اندود.

Tallowy به چه معناست و Tallowy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tallowy

پيه‌ مانند به خارجی , ریشه انگلیسی پيه‌ مانند, ترجمه پيه‌ مانند, کلمات شبیه پيه‌ مانند , چرب‌ به لاتین , پيه‌ اندود. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: