ترجمه Tally در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوبخط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حساب‌ , در فارسی : جاي‌ چوبخط‌ , به فارسی : برچسب‌ , سایر ترجمه ها : اتيكت‌ نظ‌ير , قرين‌

Tally به چه معناست و Tally یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tally

چوبخط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوبخط‌, ترجمه چوبخط‌, کلمات شبیه چوبخط‌ , حساب‌ به لاتین , جاي‌ چوبخط‌ به لاتین , برچسب‌ خارجی , اتيكت‌ در زبان , نظ‌يرانگلیسی , قرين‌
دانلود فایل ها