ترجمه Tallyho در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهاي‌ , در فارسی : كالسكه‌ سريع‌

Tallyho به چه معناست و Tallyho یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tallyho

صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌, ترجمه صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌, کلمات شبیه صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌ , اهاي‌ به لاتین , كالسكه‌ سريع‌ به لاتین
دانلود فایل ها