ترجمه Tam O’ Shanter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار. می باشد

Tam O’ Shanter به چه معناست و Tam O’ Shanter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tam O’ Shanter

كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار., ترجمه كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار., کلمات شبیه كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار.
دانلود فایل ها