ترجمه Tambour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ ساختن‌.

Tambour به چه معناست و Tambour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tambour

يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌, ترجمه يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌, کلمات شبیه يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ , ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ ساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها