خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54363 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54363','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54363 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tambourine به فارسی

ترجمه Tambourine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دايره‌ زنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دايره‌ , در فارسی : دايره‌ زنگي‌ زدن‌.

Tambourine به چه معناست و Tambourine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tambourine

دايره‌ زنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دايره‌ زنگي‌, ترجمه دايره‌ زنگي‌, کلمات شبیه دايره‌ زنگي‌ , دايره‌ به لاتین , دايره‌ زنگي‌ زدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: