ترجمه Tambourine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دايره‌ زنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دايره‌ , در فارسی : دايره‌ زنگي‌ زدن‌.

Tambourine به چه معناست و Tambourine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tambourine

دايره‌ زنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دايره‌ زنگي‌, ترجمه دايره‌ زنگي‌, کلمات شبیه دايره‌ زنگي‌ , دايره‌ به لاتین , دايره‌ زنگي‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها