ترجمه Tampon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باكهنه‌ گرفتن‌

Tampon به چه معناست و Tampon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tampon

توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌, ترجمه توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌, کلمات شبیه توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌ , باكهنه‌ گرفتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها