ترجمه Tan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوست‌ مازو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مازويي‌ , در فارسی : قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرد.

Tan به چه معناست و Tan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tan

پوست‌ مازو به خارجی , ریشه انگلیسی پوست‌ مازو, ترجمه پوست‌ مازو, کلمات شبیه پوست‌ مازو , مازويي‌ به لاتین , قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرد. به لاتین
دانلود فایل ها