ترجمه Tandem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوپشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشت‌ سر هم‌.

Tandem به چه معناست و Tandem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tandem

دوپشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوپشته‌, ترجمه دوپشته‌, کلمات شبیه دوپشته‌ , پشت‌ سر هم‌. به لاتین
دانلود فایل ها