ترجمه Tangency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ مماس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ جيبي‌ (eebyaj).

Tangency به چه معناست و Tangency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tangency

حالت‌ مماس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ مماس‌, ترجمه حالت‌ مماس‌, کلمات شبیه حالت‌ مماس‌ , حالت‌ جيبي‌ (eebyaj). به لاتین




دانلود فایل ها