ترجمه Tank Farm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌. می باشد

Tank Farm به چه معناست و Tank Farm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tank Farm

محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌., ترجمه محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌., کلمات شبیه محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها