ترجمه Tannage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشعه‌ افتاب‌. می باشد

Tannage به چه معناست و Tannage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tannage

اشعه‌ افتاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشعه‌ افتاب‌., ترجمه اشعه‌ افتاب‌., کلمات شبیه اشعه‌ افتاب‌.
دانلود فایل ها