ترجمه Tanner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) شش‌ پنس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دباغ‌ , در فارسی : پوست‌ پيرا.

Tanner به چه معناست و Tanner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tanner

(ز.ع‌.) شش‌ پنس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) شش‌ پنس‌, ترجمه (ز.ع‌.) شش‌ پنس‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.) شش‌ پنس‌ , دباغ‌ به لاتین , پوست‌ پيرا. به لاتین
دانلود فایل ها