ترجمه Tantivy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانم‌ باشي‌ بتاخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برو , در فارسی : چهارنعل‌.

Tantivy به چه معناست و Tantivy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tantivy

جانم‌ باشي‌ بتاخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جانم‌ باشي‌ بتاخت‌, ترجمه جانم‌ باشي‌ بتاخت‌, کلمات شبیه جانم‌ باشي‌ بتاخت‌ , برو به لاتین , چهارنعل‌. به لاتین
دانلود فایل ها