ترجمه Tao در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ريقت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روستايي‌ , در فارسی : دهاتي‌.

Tao به چه معناست و Tao یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tao

ط‌ريقت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ريقت‌, ترجمه ط‌ريقت‌, کلمات شبیه ط‌ريقت‌ , روستايي‌ به لاتین , دهاتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها