ترجمه Tape Deck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (evird epat) نوار ران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوار چرخان‌.

Tape Deck به چه معناست و Tape Deck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tape Deck

(evird epat) نوار ران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (evird epat) نوار ران‌, ترجمه (evird epat) نوار ران‌, کلمات شبیه (evird epat) نوار ران‌ , نوار چرخان‌. به لاتین
دانلود فایل ها