ترجمه Tape Measure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوار متر.

Tape Measure به چه معناست و Tape Measure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tape Measure

(erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌, ترجمه (erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌, کلمات شبیه (erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌ , نوار متر. به لاتین
دانلود فایل ها