ترجمه Tape Recorder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوار ضبط‌ كن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضبط‌ صوت‌.

Tape Recorder به چه معناست و Tape Recorder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tape Recorder

نوار ضبط‌ كن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوار ضبط‌ كن‌, ترجمه نوار ضبط‌ كن‌, کلمات شبیه نوار ضبط‌ كن‌ , ضبط‌ صوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها