ترجمه Tape Recorder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌. می باشد

Tape Recorder به چه معناست و Tape Recorder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tape Recorder

دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌., ترجمه دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌., کلمات شبیه دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌.
دانلود فایل ها