ترجمه Taper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شمع‌ مومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باريك‌ شونده‌ , در فارسی : نوك‌ تيز , به فارسی : باريك‌ شدن‌ , سایر ترجمه ها : مخروط‌ي‌

Taper به چه معناست و Taper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taper

شمع‌ مومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شمع‌ مومي‌, ترجمه شمع‌ مومي‌, کلمات شبیه شمع‌ مومي‌ , باريك‌ شونده‌ به لاتین , نوك‌ تيز به لاتین , باريك‌ شدن‌ خارجی , مخروط‌ي‌ در زبان
دانلود فایل ها