ترجمه Taper Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخروط‌ي‌ شدن‌ , در فارسی : تدريجا متوقف‌ شدن‌.

Taper Off به چه معناست و Taper Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taper Off

كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌, ترجمه كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌, کلمات شبیه كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌ , مخروط‌ي‌ شدن‌ به لاتین , تدريجا متوقف‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها