ترجمه Taproot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهريشه‌.

Taproot به چه معناست و Taproot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taproot

ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌, ترجمه ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌, کلمات شبیه ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌ , مهريشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها