ترجمه Tarantella در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌. می باشد

Tarantella به چه معناست و Tarantella یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tarantella

رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌., ترجمه رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌., کلمات شبیه رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌.
دانلود فایل ها