ترجمه Taraxacum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شير دندان‌ , در فارسی : گل‌ قاصد.

Taraxacum به چه معناست و Taraxacum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taraxacum

(گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد, ترجمه (گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد , شير دندان‌ به لاتین , گل‌ قاصد. به لاتین
دانلود فایل ها