ترجمه Tarboosh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فينه‌.

Tarboosh به چه معناست و Tarboosh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tarboosh

(hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌, ترجمه (hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌, کلمات شبیه (hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌ , فينه‌. به لاتین
دانلود فایل ها