ترجمه Tare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احتساب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.) ويسياي‌صحرايي‌ , در فارسی : ماشك‌.

Tare به چه معناست و Tare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tare

احتساب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی احتساب‌ كردن‌, ترجمه احتساب‌ كردن‌, کلمات شبیه احتساب‌ كردن‌ , (گ‌.ش‌.) ويسياي‌صحرايي‌ به لاتین , ماشك‌. به لاتین
دانلود فایل ها