ترجمه Tarheel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا. می باشد

Tarheel به چه معناست و Tarheel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tarheel

اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا., ترجمه اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا., کلمات شبیه اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا.
دانلود فایل ها