ترجمه Tarnishable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كدر كردني‌. می باشد

Tarnishable به چه معناست و Tarnishable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tarnishable

كدر كردني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كدر كردني‌., ترجمه كدر كردني‌., کلمات شبیه كدر كردني‌.
دانلود فایل ها