ترجمه Tart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترش‌ مزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تند , در فارسی : زننده‌ , به فارسی : ترش‌ , سایر ترجمه ها : مزه‌ غوره‌ زن‌ هرزه‌ , نان‌

Tart به چه معناست و Tart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tart

ترش‌ مزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترش‌ مزه‌, ترجمه ترش‌ مزه‌, کلمات شبیه ترش‌ مزه‌ , تند به لاتین , زننده‌ به لاتین , ترش‌ خارجی , مزه‌ غوره‌ در زبان , زن‌ هرزه‌انگلیسی , نان‌
دانلود فایل ها