ترجمه Tartan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ پيچازي‌.

Tartan به چه معناست و Tartan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tartan

يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌, ترجمه يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌, کلمات شبیه يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌ , پارچه‌ پيچازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها