ترجمه Tartarus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عالم‌ اسفل‌ , در فارسی : جهنم‌.

Tartarus به چه معناست و Tartarus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tartarus

(افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌ , عالم‌ اسفل‌ به لاتین , جهنم‌. به لاتین
دانلود فایل ها