ترجمه Tartish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمي‌ ترش‌. می باشد

Tartish به چه معناست و Tartish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tartish

كمي‌ ترش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمي‌ ترش‌., ترجمه كمي‌ ترش‌., کلمات شبیه كمي‌ ترش‌.
دانلود فایل ها