ترجمه Tasteful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با سليقه‌ (درست‌ شده‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ ذوق‌ , در فارسی : باذوق‌ , به فارسی : خوشمزه‌.

Tasteful به چه معناست و Tasteful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tasteful

با سليقه‌ (درست‌ شده‌) به خارجی , ریشه انگلیسی با سليقه‌ (درست‌ شده‌), ترجمه با سليقه‌ (درست‌ شده‌), کلمات شبیه با سليقه‌ (درست‌ شده‌) , خوش‌ ذوق‌ به لاتین , باذوق‌ به لاتین , خوشمزه‌. خارجی
دانلود فایل ها