ترجمه Tasteless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ سليقه‌ , در فارسی : بي‌ ذائقه‌.

Tasteless به چه معناست و Tasteless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tasteless

بيمزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيمزه‌, ترجمه بيمزه‌, کلمات شبیه بيمزه‌ , بي‌ سليقه‌ به لاتین , بي‌ ذائقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها